Studieordning for Journalistuddannelsen

Her finder du studieordningen for journalistuddannelsen.

Klik på http://alfresco.dmjx.dk/share/s/o5g7i4FXQa-ZMsELpRqOUw-linket for at åbne materialet.