Studieordning for Journalistuddannelsen

Her finder du studieordningen for journalistuddannelsen.

Klik på http://alfresco.dmjx.dk/share/s/tCAkOwpWRXiAj3rJgZqNmA-linket for at åbne materialet.