MERITSTUDERENDE PÅ DMJX

Følg et helt semester eller enkelte forløb som meritstuderende på en anden uddannelse på DMJX.

Uddannelser og studieretninger udbudt i København:

 

Uddannelser udbudt i Aarhus:

 

Som meritstuderende følger du fag, der også følges af uddannelsernes egne studerende. Vi modtager ikke meritstuderende i praktikperioden på uddannelserne.

Hvilke krav skal være opfyldt?

 1. Der skal være en ledig plads på forløbet.
   
 2. Faget skal være forhåndsgodkendt af din egen uddannelse.
   
 3. Du skal have faglige kvalifikationer og kompetencer, som modsvarer vores egne studerendes på det niveau af uddannelsen, som du søger ind på (for at du kan følge med, og kan deltage aktivt i undervisningen).

 

Hvordan skal jeg søge?
For at vi kan vurdere dine faglige kvalifikationer og kompetencer, skal du sende os en ansøgning og dokumentation. Skriv i din ansøgning hvilke forløb/fag du gerne vil tage. Du kan liste dem i prioriteret rækkefølge. Det er dit eget ansvar at undersøge, hvilket semester fagene udbydes på og dermed, om de udbydes i forårs- eller efterårssemesteret.

Din ansøgning skal indeholde:   

 • Fagbeskrivelser på de fag, du allerede har taget på din uddannelse
 • Eksamensudskrift fra de fag, du allerede har taget på din uddannelse
 • Motivationsbrev (max. en side) 
 • Forhåndsgodkendelse fra dit eget uddannelsessted på de fag, du søger om optagelse på
 • Portfolio (Grafisk Design, Interaktivt Design, Kreativ Kommunikation, Fotografisk Kommunikation)
 • Audiovisuel produktion (TV- og Medietilrettelæggelse).

 

Send din ansøgning om optag som gæstestuderende til sekretariat@dmjx.dk

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag:

Du skal søge om få forhåndsgodkendt de fag, du gerne vil læse som meritstuderende, af din egen uddannelse. Du kan se listen over tidligere godkendte fag under menupunktet Studier i udlandet/Danmark. Her kan du også se, hvem du skal sende din ansøgning om forhåndsgodkendelse til. Deadline er 1. maj/1. november for meritophold i hhv. efterårs- og forårssemesteret.

 

Senest ændret: tirsdag, 26. februar 2019, 10:54