Eksamensregler, skriftlig eksamen

REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SKRIFTLIG EKSAMEN
CAMPUS AARHUS

 
FØR EKSAMEN

• Skriftlig eksamen foregår på skolen og er overvåget af en eksamensvagt.
• Fordelingen af studerende i eksamenslokaler bliver oplyst på Moodle umiddelbart før eksamen.
• Du skal medbringe studiekort eller anden billedlegitimation, som skal bruges ved check-in hos eksamensvagten i eksamenslokalet.
• Undersøg på forhånd, hvilket udstyr du skal medbringe, da du ikke kan deltage i prøven, hvis du ikke har rette udstyr (til de fleste: computer).
• Tjek i god før eksamen, at du ved, hvordan du på din computer slukker for opkoblingen til det trådløse netværk, hvis den funktion skal være slukket under eksamen. Det anses for snyd, hvis du har adgang til det trådløse netværk uden at måtte være det, og det betyder, at du bliver bortvist fra prøven.
• Medbring forlængerledning/stikdåse, da der kun er et stik pr. studerende i hvert eksamenslokale.
• Andre former for kommunikationsudstyr, fx mobiltelefoner, skal afleveres til eksamensvagten og må ikke ligge fremme under eksamen. Mobiltelefoner må ikke bruges som ur.
• Du har pligt til selv at sørge for at have det fornødne materiale med til eksamen. Indbyrdes lån af materiale er ikke tilladt.
 


MØDETID OG TEKNIKTJEK

• Online - eksamen: Du skal møde, så du senest 10 minutter før prøvens start er klar og har forbindelse til det trådløse netværk.

 
UNDER EKSAMEN

• Dørene lukkes præcis, når eksamenen går i gang.
• Du må ikke kommunikere med andre under eksamen. Det gælder også online-eksamener, hvor du har adgang til internettet. Eksamensvagterne har ret til at kontrollere, om studerende kommunikerer med andre.
• Du må ikke høre musik under eksamenen.
• Poser, tasker, frakker og lignende kan være i eksamenslokalet, men skal placeres, så du ikke umiddelbart kan nå det under eksamen.
• Alt udstyr og materiale, som du medbringer, skal være synligt under eksamen.
• Kun én studerende må forlade eksamenslokalet ad gangen.
• Du må ikke tage opgave, besvarelse eller andet materiale med, hvis du forlader lokalet, før eksamenen er færdig.
• Studerende, der opholder sig på gangen samtidig, må ikke tale sammen.
• Du må ikke forlade området omkring eksamenslokalet mens eksamen er i gang - med mindre du har afsluttet selve eksamen - jævnfør nedenstående.
• Hvis du er færdig, før eksamen er slut, kan lokalet forlades - dog ikke inden for de sidste 15 minutter.
• Der gives kun tilladelse til rygepauser ved eksamener, der varer over tre timer. Ved længere eksamener gives max. to rygepauser á 5 minutter. Studerende må ikke kommunikere med andre i pausen.

 
EFTER EKSAMEN

• Opgaverne bedømmes internt eller eksternt, dvs. af underviser alene eller med ekstern censor, og der gives karakter efter 7 -trinsskalaen eller med bestået/ikke bestået alt afhængigt af faget - se fagbeskrivelsen eller studieordningen.
• Bedømmelserne bliver offentliggjort ca. 4 uger efter eksamen.
• Du har selv pligt til at tjekke, om du er bestået eller ej, og hvornår evt. reeksamen finder sted.

 
Februar 2004/redigeret oktober 2018
Solveig Schmidt

Senest ændret: tirsdag, 27. november 2018, 14:36