Udvekslinger fra TVM, MPL, ID, GD, KK og FK (klik for at åbne!)

A

Ansøgningsprocedure

Læs studieordningen
Det er studieordningen for de enkelte uddannelser, der sætter rammen for, hvor du kan læse. Så læs studieordningen og tjek, hvad din uddannelse giver mulighed for.

Danmark
Hvis du må læse i Danmark, kan du studere ved alle videregående uddannelser. Hvis du ønsker at følge fag på en videregående uddannelse i Danmark, skal du selv tage kontakt til det pågældende institut og søge om optagelse. Til det skal du bruge en forhåndsgodkendelse (se længere ned). Der kan i din egen studieordning være krav om, at forløbet fx skal være på engelsk eller et andet fremmedsprog. International Afdeling bliver ikke involveret i din udveksling på en anden institution i Danmark. 

Udlandet
Hvis du må læse i udlandet, kan du studere ved alle anerkendte, videregående uddannelser i udlandet. Også her skal du selv søge om optagelse. Og også her kan der i din egen studieordning være specifikke krav, du skal leve op til.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har faste aftaler med en række udenlandske universiteter. Fordelen ved at søge ind på en af DMJX's partnerinstitutioner er, at højskolen på denne måde anbefaler dig over for den pågældende uddannelsesinstitution.

Hvis du ønsker at søge optagelse på en af vores partnerinstitutioner, skal du være opmærksom på, at du skal følge nogle fastlagte procedurer for ansøgning og optagelse.

Step 1: Nominering, den første del af ansøgningen
For at komme i betragtning til en af partnerinstitutionerne skal du først nomineres af DMJX. At blive nomineret betyder at skolen indstiller dig til en plads ved partnerinstitutionen. Vi har en nomineringsprocedure, da vi ikke har et ubegrænset antal pladser hos vores partner til jer. Nomineringen sker ved at du sender en ansøgning om at komme på udveksling til international afdeling, som herefter gennemgår ansøgningerne sammen med uddannelseslederne og udvælger de studerende, der skal nomineres til de respektive partnerinstitutioner.

I din ansøgning anbefaler vi stærkt at du angiver tre uddannelsesinstitutioner, som du gerne vil optages på. Du skal prioritere dem, så vi ved, hvor du helst vil hen. Vil du kun et sted hen, angiver du dette. Dog skal du være opmærksom på, at du så ikke kommer på udveksling, hvis du ikke bliver nomineret til det ene sted. Du skal indsende et motivationsbrev og en fagplan for hver enkelt af dine prioriteter. Det vil sige, at du skal lave et oplæg på, hvilke fag du kunne tænke dig at studere på den pågældende institution. På dette tidspunkt i processen har I ikke nødvendigvis adgang til en sikker viden om det udbud der er på det tidspunkt I skal af sted. Vi skelner derfor mellem fagplan, som er en del af jeres ansøgning om at blive nomineret og hvis funktion er at give os et indsigt i jeres evne til at researche og den akademisk retning I ønsker jeres ophold får, og forhåndsgodkendelse af fag, som kommer seneres i processen og kan afvige fra fagplan.

Du kan læse mere om hvordan du skriver din ansøgning og deadlines i afsnittet "Hvordan skriver jeg en ansøgning?" længere nede hvor der står en liste over samtlige øvrige dokumenter som din ansøgning kan indeholde.

Der er to ansøgningsfrister for nominering, som afhænger af om du skal af sted i et forårssemester eller i et efterårssemester:

Step 1: ansøgning om at blive nomineret af DMJX hos partneren

 • Deadline for ansøgning om nominering til udveksling på et forårssemester:
  01. juni kl. 09:00
 • Deadline for ansøgning om nominering til udveksling på et efterårssemester:
  01. december kl. 09:00

Du får et svar på din ansøgning i løbet af et par uger.

Step 2: Ansøgning til den institution du er blevet nomineret til
Når du er blevet nomineret, bliver du underrettet om det, og du skal nu i gang med den eksterne ansøgningsproces. Det er en administrativ proces, der er ikke nogen udvalgelse på det tidspunkt, men misser du en deadline kan det sætte din optagelse på fare. Der er mange forskellige deadlines og procedurer, så det, at en studiekammerat allerede er i gang og du ikke er betyder ikke at der er noget galt, det er bare fordi processerne er forskudt. Den internationale koordinator har sørget for at oplyse din værtsinstitution om, at du er blevet indstillet til en plads. Herefter skal du afvente instrukser, som enten kommer fra koordinatoren eller direkte fra partneren vedr. det videre forløb for din ansøgning. Du kan selvfølgelig få hjælp af den internationale koordinator undervejs, men det er i sidste ende dit ansvar, at ansøgningen er udfyldt efter de gældende krav. Disse krav bliver sat af de forskellige universiteter og der er stor variation, hvad angår den måde man søger på (elektronisk eller på papir), hvor meget der skal vedlægges og hvornår tidsfristen er. Det er derfor en god idé, at du allerede i forbindelse med din ansøgning om nominering sætter dig ind i ansøgningsproceduren for de uddannelsesinstitutioner, du er interesseret i. Tjek deres hjemmeside og dan dig et overblik over, hvad der kræves, så du er forberedt, når du skal til at lave din ansøgning til uddannelsesstedet.
Kræver dit ophold i udland et visum anbefaler vi ikke at du køber flybilletter før du har fået dit visum.

 

Indhold i fag

Uddannelserne har forskellige krav til de fag, du kan læse i udlandet, så også her gælder det, at du skal læse studieordningen for din uddannelse for at finde de præcise rammer for et udvekslingsophold. Nogle har mere eller mindre specifikke krav til indholdet i de fag, du kan læse. Andre har ingen krav.  

Du kan dog ikke læse et fag, du allerede har haft på DMJX, medmindre det er på et højere niveau, som fx master eller kandidatniveau. Medmindre du har en BA eller mere fra tidligere studier, vil danske eller udenlandske uddannelsessteder dog som udgangspunkt ikke give dig lov at følge andet end BA-fag, (undergraduate studies).

Udover de fagområder som er ens med de fagområder, der bliver udbudt på din uddannelse på DMJX, er det muligt at søge inden for alle de fagområder, der grænser op til dit fagfelt, og som kan bidrage til en specialisering af din studieprofil. Endvidere er det muligt at søge inden for andre fagområder, der sammen med din uddannelse på DMJX danner en relevant tværfaglighed eller et fagområde, hvor din uddannelse optræder som oplagt mediator. Du har mulighed for at orientere dig blandt de fag, der tidligere er blevet godkendt som udvekslingsfag, men du skal sikre dig, at de pågældende fag også er udbudt på det tidspunkt, hvor du vil tage på udveksling.

Du skal forsyne uddannelseslederen med en up-to-date fagbeskrivelse med henblik på fagvurdering og forhåndsgodkendelse.

Ofte vil studerende i udlandet læse nogle fag, der giver indsigt i værtslandets (eller globale) politiske, økonomiske, historiske og kulturelle forhold. De fag vil som hovedregel bliver godkendt men må ikke overstige 10 ECTS. Det er i sidste ende uddannelseslederen som afgør om fagene godkendes.

Fag som selvforsvar, yoga, sangkor og frivilligt velgørenhedsarbejde bliver ikke godkendt.


Eksaminer og evaluering

De eksamener, der er knyttet til det eller de fag, du følger, skal bestås for at opnå merit for udvekslingen.

Det er et krav, at du indsender en evaluering af dit forløb. Efter godkendelsen bliver evalueringen lagt på skolens intranet, hvor andre studerende har mulighed for at læse den, hvis du giver tilladelse til det.

Bemærk: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal have dokumentation for eksamener m.v. for at kunne godkende en udveksling. Dokumentation skal fremsendes senest 1. marts/1. september for henholdsvis udveksling i efterårssemester og forårssemester.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vil ikke rykke dig eller den anden uddannelsesinstitution for de relevante papirer. Det er dit ansvar, at fremskaffe dem.

 

Eksporter til hovedopslagsværk: AnsøgningsprocedureSlet: AnsøgningsprocedureRediger: Ansøgningsprocedure

B

Bliv inspireret

Du finder klummer fra vores tidligere udvekslingsstuderende her: http://udlandsredaktionen.mediajungle.dk

Læs også evalueringer fra vores tidligere udvekslingsstuderende her på Moodle.

E

ECTS: en udveksling skal udgøre 30 ECTS

Ved udveksling skal den samlede arbejdsbyrde ligge på samme niveau som på et semester på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, det vil sige 30 ECTS. Er du TVM-studerende og på udveksling på din 7. semester skal du dog kun opnå 25 ECTS i udlandet da du på dette semester skal aflægge en praktikrapport på 5 ECTS.

ECTS - European Credit Transfer System - er et mål for den relative arbejdsbyrde ved et fag. Et semesters fuldtidsstudium beregnes normalt som 15 ugers arbejde med 2 ECTS for hver uge. Det vil sige, at et semester normalt beregnes til 30 ECTS, og et årsværk er dermed på 60 ECTS.

De fleste europæiske uddannelsesinstitutioner har skrevet ECTS-systemet ind i deres studieplaner. Så ved studier i Danmark eller resten af Europa er kravet 30 ECTS, svarende til et halvt årsværk.

Nogle lande arbejder med andre former for point. De skal omregnes til ECTS i forbindelse med godkendelsen af faget. I Storbritannien og New Zealand bruger de fx credit hours - her er kravet 60 credit hours. I Australien er der forskellige credit systemer for øst og vest i Australien, så der må du undersøge, hvordan det ser ud, hvor du er. USA og Canada regner også på en anden måde. Her er kravet til udveksling 15 credit hours. Studieadministration vedligeholder et dokument "Tidligere godkendte fag" et trin op her på Studieservice (gå en side tilbage). I dette dokument kan du finde det omregningsfaktor der bruges af studieadministration for hver partner. Er du i tvivl om, hvor mange point du skal have på dit udlandsophold i forhold til 30 ECTS, kan du altid få hjælp i studieadministrationen. 

Eksporter til hovedopslagsværk: ECTS: en udveksling skal udgøre 30 ECTSSlet: ECTS: en udveksling skal udgøre 30 ECTSRediger: ECTS: en udveksling skal udgøre 30 ECTS

F

Forhåndsgodkendelse af fag

Hvorfor?
For at kunne studere ved en anden uddannelsesinstitution end DMJX skal du have en forhåndsgodkendelse af de fag, som du ønsker at studere. Forhåndsgodkendelsen er en intern procedure der har til formål at give dig en garanti for, at de fag du tager i udland er godkendt til at give merit (dvs. blive overført) på din bachelor når du har bestået dem. Det er studieadministration der varetager forhåndsgodkendelse af fagene. Det gælder, uanset om du skal på udveksling hos et partneruniversitet, eller du selv finder et sted at studere. Du skal søge om forhåndsgodkendelse af det der svarer til 30 ECTS. I  listen over partnere er der angivet ved hver partner omregningsfaktoren mellem de lokale points og ECTS.


Hvordan?

Studieadministrationen har deadline for forhåndsgodkendelser henholdsvis 1. maj (for udveksling om efteråret) og 1. november (for udveksling om foråret). 

Du søger om forhåndsgodkendelse ved at sende en mail med samtlige nedenstående informationer til din studiekoordinator:

Studienr.:
Navn:
Institution i udlandet:
Start og slutdato for udveksling:
Nummerkode/titel/point/credits samt fagbeskrivelse på ønskede fag:

Bemærk, at du selv skal søge denne godkendelse. Det foregår helt uden international afdelings indblanding.

Vi anbefaler kraftigt, at du søger om forhåndsgodkendelsen i god tid inden deadline - gerne 3-4 uger før. Der er typisk en sagsbehandlingstid på 1-2 uger hos studieadministrationen. Hvis du søger fonde og legater på egen hånd, vil du ofte have behov for at kunne vedlægge forhåndsgodkendelsen som en del af din dokumentation for opholdet, og så er det ærgerligt, hvis du har været for sent ude til at kunne nå deres deadlines.

Vær forberedt på, at du sandsynligvis ikke ender med at blive tildelt alle de fag, som du i første omgang har fået forhåndsgodkendt her på stedet. Hvis det er tilfældet, må du prioritere om umiddelbart før eller under semesterstart og herefter søge om en ny forhåndsgodkendelse af dine fag hos studieadministrationen. Altså først en forhåndsgodkendelse og senere en ny (endelig) forhåndsgodkendelse her på stedet.

Vigtigt! Orienter dig om det antal Credit Points du behøver for at dække det antal ECTS du skal bestå ved at finde dit universitet i dokumentet "Tidligere godkendte fag" lige et trin op her på Moodle.

Hvis du finder et af de fag du gerne vil læse på listen betyder det ikke at du ikke skal søge om at få det forhåndsgodkendt alligevel. Dels er dit eget fags sammensætning måske anderledes end den studerende den er blevet godkendt for, dels kan det faglige indhold som titlen dækker over have ændret sig med tiden, og det kan have en indvirkning på godkendelsen. Det er til gengæld en god indikation om, at du har fat i noget rigtigt, men bare ikke en garanti.

Eksporter til hovedopslagsværk: ForhåndsgodkendelseSlet: ForhåndsgodkendelseRediger: Forhåndsgodkendelse

H

Hvordan skriver jeg en ansøgning?

Ansøgning til nominering til udveksling hos en samarbejdspartner

Deadline:

1. juni (for udveksling om foråret)/ 1. december (for udveksling om efteråret) kl. 12.00

Afleveres enten på papir (2 eksemplar) eller pr. mail study.cph@dmjx.dk samlet i én pdf.

Ansøgningen læses af din uddannelsesleder og international afdeling.

Der lægges vægt på:

Motivation

Karakterer (hvis der er nogen, se hvordan du får en karakterudskrift her, det er det samme dokument, partner institutionen vil eventuelt bede om når du skal tilmeldes der: official copy of academic transcript vil du for eksempel blive bedt om at vedlægge)

CV

 

Huskeliste til ansøgning til nominering om udveksling!

Vi anbefaler stærkt at søge op til tre steder, og vi vil gerne have, at du prioriterer dem. Hvis du har alle tre som førsteprioritet, så skriv det.

Ansøgningen og CV'et skal skrives på engelsk, eller på dansk hvis du skal til et af de nordiske sprogede lande. Øvrige bilag (såsom eventuelle anbefalinger) må gerne være på dansk.

Ansøgningen skal indeholde:

 • dit navn, studie på DMJX, fødselsdato og DMJX e-mailadresse
 • prioritering af studiested!
 • motivationen (max 1 side per søgte universitet):
  • hvorfor du gerne vil på udveksling?
  • dine faglige ønsker
  • hvad vil du give udvekslingsstedet?
  • dine tidligere internationale erfaringer
 • CV med blandt andet sprogkundskaber
 • udtræk af eksamensresultater du har opnået på DMJX (hvis du har fået karakter, dvs. gælder ikke for 1. år VK'er og TVM'er)

Desuden kan du vedlægge anbefalinger.

I skal altså sende en samlet ansøgning (dvs. 1 vedhæftet fil) som indeholder op til tre motiveret ansøgninger til op til tre steder. CV og andre former for dokumentation skal kun indgå en gang i ansøgningen.

Eksporter til hovedopslagsværk: HuskelisteSlet: HuskelisteRediger: Huskeliste

K

Karakterbevis for ophold

I sidste instans er det dit ansvar, at studieadministrationen modtager karakterudskriften (også kaldet Academic Transcript) fra udvekslingsopholdet i rette tid. Den fremsendes normalt automatisk uden din indblanding, men indimellem oplever vi, at et partneruniversitet og, især, universiteter som vi ikke er partner med ikke fremsender den. Tjek derfor gerne selv op på, om den er fremsendt (spørg studieadministrationen et par måneder efter afsluttet udvekslingsophold), og kontakt ellers dit udvekslingssted og bed dem tage hånd om problemet.

Karaktererne fra dit udvekslingsophold bliver overført til bestået / ikke bestået på dit eksamensbevis fra DMJX, men du vil modtage en kopi af dit transcript.

Eksporter til hovedopslagsværk: Karakterbevis for opholdSlet: Karakterbevis for opholdRediger: Karakterbevis for ophold

L

Legatsøgning


Hvis du er blevet nomineret til en udveksling i Europa vi du automatisk komme i betragtning for at modtage et  Erasmus stipendium. Du vil blive kontaktet af Erasmuskoordinatoren nogle uger inden dit semesterstart vedr. ansøgningsproceduren. Stipendierne er skattefri. Beløbet varierer afhængig af destinationsland. Derudover vil vi opfordre dig til selv at søge fonde og legater. Nordeafonden skal fremhæves, da den har en millionpulje, som er målrettet professionsbachelorstuderende, der skal i udlandspraktik eller på udveksling. Tjek selv vilkår og deadlines for ansøgning her: www.nordeafonden.dk . Du kan læse i de tidligere udvekslingsstuderendes evalueringer, hvilke fonde de hver især har søgt og fået penge fra.

Information om legatsøgning


Nyttige hjemmesider:

 
Nyttige opslagsværker:

•    Legathåndbogen: uddannelse 2013 med kollegier
af Per Billesø og Berit Jylling

•    Vejviser til fonde og legater 2012
af Per Billesø og Berit Jylling

•    Legatbogen.dk: en vejviser i legatjunglen til dig der skal studere i udlandet
af David Dencker og Christina Hilstrøm


Eksporter til hovedopslagsværk: LegatsøgningSlet: LegatsøgningRediger: Legatsøgning

SU

Hvis du i øvrigt har ret til SU og har SU-klip tilbage, kan du uden problemer tage din SU med til udlandet.
Læs om SU i udlandet her: http://www.su.dk/udland/studieophold/Sider/default.aspx

Vær særligt opmærksom, hvis du flytter din folkeregisteradresse hjem til din/e forældre mens du er i udlandet.

Ved tvivlstilfælde (eller bare for en sikkerheds skyld) kontakt SU-kontoret: su@dmjx.dk

Tidsplan

Udveksling i forårssemestret 2021 - cirkadatoer

Dato

Studerendes tidsplan

ca. 15. maj 2020

Udmelding via forummet om pladser og ansøgningsprocedure

 

2. juni kl. 9

Frist for aflevering af ansøgninger til international afdeling. Ansøgninger sendes som én samlet pdf til study.cph@dmjx.dk

 

19. juni

Svar på ansøgning - indstilling til udvekslingspladser

 

Primo juli

Frist for accept af tilbudt plads

 

August

Runde 2 for ansøgere, som ikke er blevet tilbudt en plads i første omgang

 

Uge 37-44

Studerende modtager partneruniversiteters ansøgningsskemaer og vejledning om det videre ansøgningsforløb pr mail

 

Uge 39-48

Frist for aflevering af ansøgninger til partneruniversitet. Foregår over et stort tidsspænd, da universiteternes deadlines er vidt forskellige. De fleste af jer søger online og står selv for ansøgning/aflevering/submission. Enkelte ansøgninger skal sendes med fragtfirma via DMJX. I får alle særskilt besked om proceduren pr mail.

 

1. november

Frist for ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag hos studieadministrationen

 

Slet: TidsplanRediger: Tidsplan

Visum, forsikring og bolig

Det er dit eget ansvar at søge visum, tegne relevante forsikringer og finde et sted at bo. Det er også dit eget ansvar at søge de nødvendige informationer. Kræver dit ophold i udland et visum anbefaler vi ikke at du køber flybilletter før du har fået dit visum. Vi anbefaler at du installerer ministeriets app "Rejseklar" på din smartphone, du kan læse mere om det her.

Vi beder imidlertid løbende vores udvekslingsstuderende om at komme med tilbagemeldinger - til glæde for kommende udvekslingsstuderende. Erfaringerne har vi samlet i "komm Partneruniversiteter og partnerpladser", hvor du kan læse mere om visum, forsikring og bolig og meget andet, som måtte være specifikt for det enkelte universitet.


 Slet: UdlandsstipendieordningenRediger: Udlandsstipendieordningen
Senest ændret: tirsdag den 26. maj 2020, 17:56