Kommunikationsuddannelsen (klik for at åbne!)

A

Ansøgningsprocedure

Er du interesseret i en af vores udvekslingspladser, skal du maile din ansøgning samt CV og én underskrevet anbefaling fra ét af dine praktiksteder til study.aar@dmjx.dk hvis du læser i Aarhus og til study.cph@dmjx.dk hvis du læser i København. Gør venligst tydeligt opmærksom på, at du er kommunikationsstuderende, så vi ikke forveksler dig med journalistsansøgerne. Der vil blive orienteret om deadline for ansøgning i ugerne op til. Du kan søge op til tre steder, og vi vil gerne have, at du prioriterer stederne og skriver en motiveret ansøgning til hvert sted (men aflever kun ét CV og én praktikanbefaling i alt). Hvis du har alle tre steder som førsteprioritet, så skriv det. Det er ikke en fordel kun at søge ét sted, og vi vil gerne have fagligt motiverede ansøgninger på alle prioriteringer. Selve ansøgningen og CV'et skal skrives på det sprog, du skal undervises i. Det vil sige engelsk, fransk, spansk, tysk eller dansk for de nordiske sprogs vedkommende. Din anbefaling må gerne være på dansk, uanset hvor du søger hen. Anbefalingen skal være underskrevet.

Ansøgninger skal indeholde følgende:

 • Faglig og eventuel personlig motivation
 • Hvad du vil bidrage med på udvekslingsstedet
 • Relevant international erfaring
 • Tydelig prioritering af studiested
 • Dit navn, adresse, fødselsdato (dd-mm-yy), telefonnummer, email-adresse (dmjx-mail tak) og studienummer

CVet skal indeholde følgende:

 • Uddannelse og relevant erhvervserfaring
 • Relevante sprogkundskaber
 • Dit navn, adresse, fødselsår, email-adresse (dmjx-mail tak) og studienummer

Her er en række gode råd baseret på vores tidligere erfaringer:

 • Husk alle formalia - vi hader, når vi ikke kan finde emailadresser, studienumre, se hvilken prioritering, der er tale om etc. etc.
 • Undlad at vedlægge ekstra anbefalinger, gymnasiekarakterer og lignende
 • Undlad at prioritere flere end 3 steder
 • Saml det hele i én pdf i én mail
 • Mail ansøgningen til rette modtager: study.aar@dmjx.dk / study.cph@dmjx.dk

Modtager vi din ansøgning efter deadline, eller sender du ansøgningen til en forkert modtager, kommer du ikke i betragtning til en plads i første omgang. Mangelfulde ansøgninger risikerer også at komme uden for betragtning.

Eksporter til hovedopslagsværk: AnsøgningsprocedureSlet: AnsøgningsprocedureRediger: Ansøgningsprocedure

B

Bliv inspireret

Du finder klummer fra vores tidligere udvekslingsstuderende her: http://udlandsredaktionen.mediajungle.dk

Du finder klummer fra kommunikationsstuderende på udveksling her i Moodle-rummet.

Læs også evalueringer fra vores tidligere udvekslingsstuderende.

Eksporter til hovedopslagsværk: Bliv inspireretSlet: Bliv inspireretRediger: Bliv inspireret

E

Evaluering af ophold

Alle udvekslingsstuderende skal evaluere deres ophold efter endt udveksling. Du vil få tilsendt et link til evalueringen (som foregår online), når du nærmer dig afslutningen af dit ophold. Bemærk, at evalueringen er obligatorisk.

Du kan også finde det her.

Har du været på en anden uddannelsesinstitution i Danmark, skal du bruge dette link.

Vi vil desuden bede dig skrive en kort klumme om opholdet, som vi kan publicere online til glæde for kommende udvekslingsstuderende. På denne måde er du med til at sikre en løbende og opdateret erfaringsopsamling til gavn for kommende udvekslingsstuderende.

Eksporter til hovedopslagsværk: Evaluering af opholdSlet: Evaluering af opholdRediger: Evaluering af ophold

F

Fagvalg

Det er normalt at følge 3-4 fag/moduler, mens man er på udveksling. Men tag det kun som et fingerpeg. Nogle kan nøjes med 2 (tunge) fag, mens andre følger 5 -6 fag. Det afgørende er imidlertid ikke antal fag, men derimod hvor mange ECTS-point fagene giver dig merit for. Du skal have merit for et helt semester, altså 30 ECTS-point, på dit udvekslingsophold. Læs selv nærmere om regler og retningslinjer for afløsning af fag i udlandet her: http://moodle.dmjx.dk/mod/page/view.php?id=1674

Hvis du ikke har en bachelorgrad, kan du de fleste steder kun tage fag på undergraduate studies/level.

Du skal som udgangspunkt regne med, at du ikke får alle de fag, du måtte ønske. Nogle steder vælger partneruniversitetets egne studerende fag før udvekslingsstuderende, og dermed risikerer holdene at være fyldt op. Andre gange oprettes annoncerede hold alligevel ikke. Det er også normalt, at dit endelige fagvalg først falder på plads meget sent - ofte efter, at du er taget af sted.  

Vi anbefaler kraftigt, at du læser tidligere studerendes evalueringer af de enkelte fag fra de universiteter, du er interesseret i.

Eksporter til hovedopslagsværk: FagvalgSlet: FagvalgRediger: Fagvalg

Forhåndsgodkendelse af fag

Bemærk, at du skal have Studiesadministrationen her på stedet til at forhåndsgodkende dine fagvalg. Det gælder, uanset om du skal på udveksling hos et partneruniversitet, eller du selv finder et sted at studere. Studieadministrationen har deadline for forhåndsgodkendelser henholdsvis 1. maj (for udveksling om efteråret) og 1. november (for udveksling om foråret). Bemærk at du selv skal søge denne godkendelse. Det foregår helt uden international afdelings indblanding. Ansøgning om forhåndsgodkendelse foregår via mail til Studieadministrationen: dmjx@dmjx.dk

Vi anbefaler kraftigt, at du søger om forhåndsgodkendelsen i god tid inden deadline - gerne 3-4 uger før. Der er typisk en sagsbehandlingstid på 1-2 uger hos Studieadministrationen. Hvis du søger fonde og legater på egen hånd, vil du ofte have behov for at kunne vedlægge forhåndsgodkendelsen som en del af din dokumentation for opholdet, og så er det ærgerligt, hvis du har været for sent ude til at kunne nå deres deadlines.

Vær forberedt på, at du sandsynligvis ikke ender med at blive tildelt alle de fag, som du i første omgang har fået forhåndsgodkendt her på stedet. Hvis det er tilfældet, må du prioritere om umiddelbart før eller under semesterstart og herefter søge om en ny forhåndsgodkendelse af dine fag hos studieadministrationen. Altså først en forhåndsgodkendelse og senere en ny (endelig) forhåndsgodkendelse her på stedet.

Vigtigt! Orienter dig om det antal Credit Points du behøver for at dække det antal ECTS du skal bestå ved at finde dit universitet i dokumentet "Tidligere godkendte fag" lige et trin op her på Moodle.

Hvis du finder et af de fag du gerne vil læse på listen betyder det ikke at du ikke skal søge om at få det forhåndsgodkendt alligevel. Dels er dit eget fags sammensætning måske anderledes end den studerende den er blevet godkendt for, dels kan det faglige indhold som titlen dækker over have ændret sig med tiden, og det kan have en indvirkning på godkendelsen. Det er til gengæld en god indikation om, at du har fat i noget rigtigt, men bare ikke en garanti.

Læs mere om proceduren for forhåndsgodkendelse af fag i dokumentet "Forhåndsgodkendelse ved studier udenfor DMJX - 5. semester" på forrige side.

Eksporter til hovedopslagsværk: Forhåndsgodkendelse af fagSlet: Forhåndsgodkendelse af fagRediger: Forhåndsgodkendelse af fag

I

Indstilling til udvekslingsplads

Et lille udvalg bestående af Inger Munk og Xavier Lepetit/Elisabeth Bjarløv læser ansøgningerne og fordeler efter kvalifikationer og ønsker.

Den faglige og personlige motivation vægter højt, når vi skal vurdere jeres ansøgninger. Jeres karaktergennemsnit indgår dog også i den samlede vurdering. Ved flere "næsten lige gode ansøgninger" bliver jeres karaktergennemsnit typisk udslagsgivende. Hvis man udelukkende eller overvejende har lave karakterer, kan det være vanskeligt at blive indstillet til en udvekslingsplads.

International afdeling rekvirerer selv karakterudskrifter. Hvis der til enkelte pladser er for mange ansøgere, og de vurderes som lige gode, trækker vi lod. Lodtrækning sker dog yderst sjældent.

Behandlingen af ansøgningerne tager normalt ca. 2-3 uger. Herefter får du besked pr mail om, hvem vi indstiller til de respektive udvekslingspladser, og har så normalt 1-2 dage til at takke ja eller nej til den plads, vi måtte tilbyde dig. I samme forbindelse vil du blive orienteret om det videre forløb, hvor du skal lave en officiel ansøgning til partneruniversitetet, og hvor du skal søge uddannelsesadministrationen om forhåndsgodkendelse af fag.

Vi tilstræber at have forhåndsaftaler med universiteterne om pladserne. De kan dog afvise din ansøgning, hvis du ikke lever op til deres krav om fx sprogkundskaber eller karaktergennemsnit, eller hvis du laver en useriøs ansøgning. Du er med andre ord ikke garanteret den plads, vi måtte indstille dig til.

Eksporter til hovedopslagsværk: Indstilling til udvekslingspladsSlet: Indstilling til udvekslingspladsRediger: Indstilling til udvekslingsplads

K

Karakterbevis for ophold

I sidste instans er det dit ansvar, at studieadministrationen modtager karakterudskriften (også kaldet transcript) fra dit udvekslingsophold. Den fremsendes normalt automatisk uden din indblanding, men indimellem oplever vi, at et partneruniversitet ikke fremsender den - som forventet. Tjek derfor gerne selv op på, om den er fremsendt (spørg studieadministrationen et par måneder efter afsluttet ophold, om de har modtaget det), og kontakt ellers dit udvekslingssted og bed dem tage hånd om problemet.

Karaktererne fra dit udvekslingsophold bliver overført til bestået / ikke bestået på dit eksamensbevis fra DMJX, men du vil modtage en kopi af dit transcript.

Eksporter til hovedopslagsværk: Karakterbevis for opholdSlet: Karakterbevis for opholdRediger: Karakterbevis for ophold

Kontaktoplysninger

Spørgsmål om udveksling, partneruniversiteter, ansøgningsprocedure, stipendier etc. etc.

Aarhus-ansøgere: Elisabeth Bjarløv

Koordinator for udrejsende studerende campus vest

Emdrup-ansøgere: Xavier Lepetit

Koordinator for udrejsende studerende campus øst

eb@dmjx.dk

 

 

 

xal@dmjx.dk

Spørgsmål om forhåndsgodkendelse af fag, merit og transcript

karakterudskrift fra DMJX

Studieadministrationen

dmjx@dmjx.dk

karakterudskrift@dmjx.dk

Spørgsmål om Udlandsstipendieordningen og SU

Maja Egelund

Studiekoordinator - SU

Studieadministrationen

meg@dmjx.dk

89 440 328

Eksporter til hovedopslagsværk: KontaktoplysningerSlet: KontaktoplysningerRediger: Kontaktoplysninger

S

Stipendier

De beløb, som nævnes under beskrivelsen af det enkelte partneruniversitet, er vejledende. Vi kan ikke på forhånd garantere dig et stipendium. Hvis vi angiver et stipendiebeløb, er det baseret på vores erfaringer og forventninger.   

I 2017-18-19 har vi mulighed for at indstille til fem stipendier hvert år fra Knud Højgaards Fond. Et 6-måneders stipendie er på 27.000 kr og er øremærket ophold hos partneruniversiteter i Asien eller Oceanien. Legaterne tildeles særligt dygtige studerende, der er i slutningen af deres BA og har et gennemsnit på over 7. Der ses desuden på motivationen for uddannelsesforløbet og herunder egen faglig udvikling og karriereplaner. Uddannelsesleder, kvalitetschefen samt International chef beslutter, hvem der bliver indstillet til legaterne til endelig beslutning hos Knud Højgaards Fond, som giver besked senest 1. maj og 1. november.

Hvis du er blevet nomineret til en udveksling i Europa vi du automatisk komme i betragtning for at modtage et  Erasmus stipendium. Du vil blive kontaktet af Erasmuskoordinatoren nogle uger inden dit semesterstart vedr. ansøgningsproceduren. Stipendierne er skattefri. Beløbet varierer afhængig af destinationsland. Derudover vil vi opfordre dig til selv at søge fonde og legater. Nordeafonden skal fremhæves, da den har en millionpulje, som er målrettet professionsbachelorstuderende, der skal i udlandspraktik eller på udveksling. Tjek selv vilkår og deadlines for ansøgning her: www.nordeafonden.dk . Du kan læse i de tidligere udvekslingsstuderendes evalueringer, hvilke fonde de hver især har søgt og fået penge fra.

Eksporter til hovedopslagsværk: StipendierSlet: StipendierRediger: Stipendier
Eksporter til hovedopslagsværk: Studieophold på egen håndSlet: Studieophold på egen håndRediger: Studieophold på egen hånd

SU

Hvis du i øvrigt har ret til SU og har SU-klip tilbage, kan du uden problemer tage din SU med til udlandet.
Læs om SU i udlandet her: http://www.su.dk/udland/studieophold/Sider/default.aspx

Vær særligt opmærksom, hvis du flytter din folkeregisteradresse hjem til din/e forældre mens du er i udlandet.

Ved tvivlstilfælde (eller bare for en sikkerheds skyld) kontakt SU-kontoret: su@dmjx.dk

Eksporter til hovedopslagsværk: SUSlet: SURediger: SU

T

Tidsplan E2021

Her er den foreløbige tidsplan for udveksling i efterårssemestret 2021. Bemærk, at du skal søge næsten ét år i forvejen.

Dato

Studerendes tidsplan

Medio november 2020

Udmelding via forummet om ansøgningsprocedure  til 3. semester og udvekslingsmuligheder på 5. semester

 

primo december kl. 9.00

Frist for aflevering af ansøgninger til international afdeling. Ansøgninger sendes som én samlet pdf til study.aar@dmjx.dk

 

ultimo december

Svar på ansøgning - indstilling til udvekslingspladser

 

 primo januar 2021

Frist for accept af tilbudt plads

 

januar 2021

Runde 2 for ansøgere, som ikke er blevet tilbudt en plads i første omgang

 

Februar-marts

Studerende modtager partneruniversiteters ansøgningsskemaer og vejledning om det videre ansøgningsforløb pr mail

 

Marts-juni (nærmere besked følger)

Frist for aflevering af ansøgninger til partneruniversitet. Ansøgningerne foregår typisk online. Enkelte af jer skal aflevere jeres ansøgninger til int. afdeling, som sender dem videre.

 

1. maj 2021

Frist for ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag hos Studieadministrationen

 

Tidsplan forår

Her er den tidsplan for udveksling i forårssemestret. Bemærk, at du skal søge næsten ét år i forvejen.

Dato

Studerendes tidsplan

MartsMidt-Maj

Udmelding via forummet om ansøgningsprocedure  til 3. semester og udvekslingsmuligheder på 5. semester

 

Listen med antal pladser offentligøres på forummet

1. juni kl. 9.00

Frist for aflevering af ansøgninger til international afdeling. Ansøgninger sendes som én samlet pdf til study.cph@dmjx.dk

 

Midt-juni

Svar på ansøgning - indstilling til udvekslingspladser

 

Sidst juni

Frist for accept af tilbudt plads

 

juli-august

Runde 2 for ansøgere, som ikke er blevet tilbudt en plads i første omgang

 

September-oktober

Studerende modtager partneruniversiteters ansøgningsskemaer og vejledning om det videre ansøgningsforløb pr mail

 

November (nærmere besked følger)

Frist for aflevering af ansøgninger til partneruniversitet. Ansøgningerne skal afleveres til international afdeling, medmindre du hører andet.

 

1. november

Frist for ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag hos Studieadministrationen

Slet: TidsplanRediger: Tidsplan

V

Visum, forsikring og bolig

Det er dit eget ansvar at søge visum, tegne relevante forsikringer og finde et sted at bo. Det er også dit eget ansvar at søge de nødvendige informationer. Man er ikke forsikret gennem DMJX. Bemærk at nogle universiteter kræver at man tager deres foriskring. Kræver dit ophold i udland et visum anbefaler vi ikke at du køber flybilletter før du har fået dit visum. Vi anbefaler at du installerer ministeriets app "Rejseklar" på din smartphone, du kan læse mere om det her.

Vi beder imidlertid løbende vores udvekslingsstuderende om at komme med tilbagemeldinger - til glæde for kommende udvekslingsstuderende. Erfaringerne har vi samlet i "komm Partneruniversiteter og partnerpladser", hvor du kan læse mere om visum, forsikring og bolig og meget andet, som måtte være specifikt for det enkelte universitet. 

Senest ændret: onsdag den 6. maj 2020, 11:07