Journalist- og fotojournalistuddannelsen (klik for at åbne!)

Hvornår på studiet kan du rejse ud i verden på udveksling?

 • Journalister indskrevet før august 2017: På 7. eller 8. semester (snart udgået)
 • Journalister indskrevet efter august 2017: På 3. eller 4. semester
 • Fotojournalister indskrevet før august 2017: På 7. eller 8. semester (snart udgået)
 • Fotojournalister indskrevet efter august 2017: På 4. semester

A

Ansøgningsprocedure

Er du interesseret i en af vores udvekslingspladser, skal du maile din ansøgning samt CV til study.aar@dmjx.dk.

Bemærk, at der er krav om at vedhæfte én underskrevet anbefaling fra ét af dine praktiksteder hvis du skal på udveksling på 7. og 8. semester. Det gælder IKKE, hvis du søger ud på 3. eller 4. semester.

Gør venligst tydeligt opmærksom på, om du er journalist- eller fotojournaliststuderende, så vi ikke forveksler dig med kommunikationsansøgerne. Der vil blive orienteret om deadline for ansøgning i ugerne op til. Du kan søge op til tre steder, og vi vil gerne have, at du prioriterer stederne og skriver en motiveret ansøgning til hvert sted (men aflever kun ét CV og én praktikanbefaling i alt). Hvis du har alle tre steder som førsteprioritet, så skriv det. Det er ikke en fordel kun at søge ét sted, og vi vil gerne have fagligt motiverede ansøgninger på alle prioriteringer. Selve ansøgningen og CV'et skal skrives på det sprog, du skal undervises i. Det vil sige engelsk, fransk, spansk, tysk eller dansk for de nordiske sprogs vedkommende. Din anbefaling må gerne være på dansk, uanset hvor du søger hen. Anbefalingen skal være underskrevet.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at søge om udveksling, hvis du tidligere har været på udveksling i din studietid på DMJX - dette gælder også udveksling på en anden uddannelsesinstitution i Danmark. 

Ansøgninger skal indeholde følgende:

 • Faglig og eventuel personlig motivation
 • Hvad du vil bidrage med på udvekslingsstedet
 • Relevant international erfaring
 • Tydelig prioritering af studiested
 • Dit navn, adresse, fødselsdato(dd-mm-yy), telefonnummer, email-adresse (dmjx-mail tak) og studienummer

CVet skal indeholde følgende:

 • Uddannelse og relevant erhvervserfaring
 • Relevante sprogkundskaber
 • Dit navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, email-adresse (dmjx-mail tak) og studienummer

Her er en række gode råd baseret på vores tidligere erfaringer:

 • Husk alle formalia - vi hader, når vi ikke kan finde emailadresser, studienumre, se hvilken prioritering, der er tale om etc. etc.
 • Undlad at vedlægge ekstra anbefalinger, gymnasiekarakterer og lignende
 • Undlad at prioritere flere end 3 steder
 • Saml det hele i én pdf i én mail
 • Mail ansøgningen til rette modtager: study.aar@dmjx.dk

Modtager vi din ansøgning efter deadline, eller sender du ansøgningen til en forkert modtager, kommer du ikke i betragtning til en plads i første omgang. Mangelfulde ansøgninger risikerer også at komme uden for betragtning.

Slet: AnsøgningsprocedureRediger: Ansøgningsprocedure

B

BA-projekt

Det er i praksis stort set umuligt for udrejsende studerende på 8. semester at blive tilmeldt den ordinære BA-eksamen. Det skyldes, at en betingelse for at gå i gang med opgaven er, at alle forløb og eksamener på det udenlandske universitet skal være afsluttet - og det kan meget sjældent nås. Forvent derfor, at dit første og forhåbentlig eneste forsøg bliver sammen med holdet, der skal til reeksamen. Information om BA-projektet og deadlines for tilmelding etc. skal du selv sørge for at få dette semester, mens du er i Aarhus. Du skal ikke forvente, at du automatisk får besked om datoer og procedure, mens du er i udlandet. Kontakt venligst selv studieadministrationen i god tid.

Ved individuelt BA-projekt: Bemærk, at du kun kan gå til den mundtlige eksamen i BA-projektet, hvis studieadministrationen har modtaget din officielle karakterudskrift fra opholdet og din evaluering af opholdet. Du kan derimod godt tilmelde dig BA-eksamen, før karakterudskriften foreligger.

Ved gruppe BA-projekt: Her skal din karakterudskrift være studieadministrationen i hænde senest 3 uger før deadline for "valg af medie og vejleder". Dvs. meget tidligt i processen! Det kan derfor i praksis være vanskeligt at lave gruppeprojekt efter et udvekslingsophold på 8. semester.

Slet: BA-projektRediger: BA-projekt

Bliv inspireret på Udlandsredaktionen

Du finder klummer fra vores tidligere udvekslingsstuderende her: http://udlandsredaktionen.mediajungle.dk

Læs også evalueringer fra vores tidligere udvekslingsstuderende her på Moodle.

Slet: Bliv inspireretRediger: Bliv inspireret

E

Evaluering af ophold

Alle udvekslingsstuderende skal evaluere deres ophold efter endt udveksling. Du vil få tilsendt et link til evalueringen (som foregår online), når du nærmer dig afslutningen af dit ophold.

Vi vil desuden bede dig skrive en kort klumme om opholdet, som vi kan publicere online til glæde for kommende udvekslingsstuderende. På denne måde er du med til at sikre en løbende og opdateret erfaringsopsamling til gavn for kommende udvekslingsstuderende.

 

Slet: Evaluering af opholdRediger: Evaluering af ophold

F

Fagvalg

Det er normalt at følge 3-4 fag/moduler, mens man er på udveksling. Men tag det kun som et fingerpeg. Nogle kan nøjes med 2 (tunge) fag, mens andre følger 5 -6 fag. Det afgørende er imidlertid ikke antal fag, men derimod hvor mange ECTS-point fagene giver dig merit for.

Hvis du rejser ud på 3. semester, skal du have merit for 30 ECTS-point

Hvis du rejser ud på 4. semester, skal du have merit for 30 ECTS-point

Hvis du rejser ud på 7. semester, skal du have merit for 25 ECTS-point

Hvis du rejser ud på 8. semester, skal du have merit for 15 ECTS-point

 Læs selv nærmere om regler og retningslinjer for afløsning af fag i udlandet her: http://moodle.dmjx.dk/mod/page/view.php?id=1658

Vi anbefaler generelt, at du tager mindst ét journalistisk fag og - afhængig af hvor mange ECTS fagene giver - 2-3 ikke-journalistiske fag. Det kan fx være fag på statskundskab, historie, sociologi, økonomi etc. Du bliver normalt tilknyttet den journalistiske afdeling på udvekslingsstedet. Vi forventer, at du fungerer som ambassadør for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og hjælper med at rekruttere studerende til vores internationale forløb. Den rolle kan man vanskeligt udfylde, hvis man ikke tager mindst ét journalistisk fag.

Hvis du ikke har en bachelorgrad, kan du de fleste steder kun tage fag på undergraduate studies/level.

Du skal som udgangspunkt regne med, at du ikke får alle de fag, du måtte ønske. Nogle steder vælger partneruniversitetets egne studerende fag før udvekslingsstuderende, og dermed risikerer holdene at være fyldt op. Andre gange oprettes annoncerede hold alligevel ikke. Det er også normalt, at dit endelige fagvalg først falder på plads meget sent - ofte efter, at du er taget af sted.  

Vi anbefaler kraftigt, at du læser tidligere studerendes evalueringer af de enkelte fag fra de universiteter, du er interesseret i. Du finder evalueringerne i et regneark nederst på siden her på Studieservice. Spørg venligst Elisabeth, hvis du har faktuelle spørgsmål.

Slet: FagvalgRediger: Fagvalg

Forhåndsgodkendelse af fag

Bemærk, at du skal have studieadministrationen her på stedet til at forhåndsgodkende dine fagvalg. Det gælder, uanset om du skal på udveksling hos et partneruniversitet, eller du selv finder et sted at studere. Studieadministrationen har deadline for forhåndsgodkendelser henholdsvis 1. maj og 1. november. Bemærk at du selv skal søge denne godkendelse. Det foregår helt uden international afdelings indblanding.

Vi anbefaler kraftigt, at du søger om forhåndsgodkendelsen i god tid inden deadline - gerne 3-4 uger før. Der er typisk en sagsbehandlingstid på 1-2 uger hos studieadministrationen. Hvis du søger fonde og legater på egen hånd, vil du ofte have behov for at kunne vedlægge forhåndsgodkendelsen som en del af din dokumentation for opholdet, og så er det ærgerligt, hvis du har været for sent ude til at kunne nå deres deadlines.

Vær forberedt på, at du sandsynligvis ikke ender med at blive tildelt alle de fag, som du i første omgang har fået forhåndsgodkendt her på stedet. Hvis det er tilfældet, må du prioritere om umiddelbart før eller under semesterstart og herefter søge om en ny forhåndsgodkendelse af dine fag hos studieadministrationen. Altså først en forhåndsgodkendelse og senere en ny (endelig) forhåndsgodkendelse her på stedet.

Læs mere om proceduren for forhåndsgodkendelse af fag i dokumentet "Forhåndsgodkendelse ved studier uden for DMJX..." på forrige side. Vær opmærksom på at læse det dokument, som passer til din studieordning.

Slet: Forhåndsgodkendelse af fagRediger: Forhåndsgodkendelse af fag

I

Indstilling til udvekslingsplads

Et lille udvalg bestående af Inger Munk og Elisabeth Bjarløv læser ansøgningerne og fordeler efter kvalifikationer og ønsker.

Den faglige og personlige motivation vægter højt, når vi skal vurdere jeres ansøgninger. Med faglig motivation menes der, at du har undersøgt hvad partneren udbyder, henviser til konkrete fag der har din interesse og argumentere for hvorfor de fag er relevante for dit studie. Hvis du søger ud på 7. eller 8. semester, indgår dit karaktergennemsnit også i den samlede vurdering. Ved flere "næsten lige gode ansøgninger" bliver karaktergennemsnittet typisk udslagsgivende. Hvis man udelukkende eller overvejende har lave karakterer, kan det være vanskeligt at blive indstillet til en udvekslingsplads.

International afdeling rekvirerer selv karakterudskrifter. Hvis der til enkelte pladser er for mange ansøgere, og de vurderes som lige gode, trækker vi lod. Lodtrækning sker dog yderst sjældent.

Behandlingen af ansøgningerne tager normalt ca. 2-3 uger. Herefter får du besked pr mail om, hvem vi indstiller til de respektive udvekslingspladser, og har så normalt 2-3 dage til at takke ja eller nej til den plads, vi måtte tilbyde dig. I samme forbindelse vil du blive orienteret om det videre forløb, hvor du skal lave en officiel ansøgning til partneruniversitetet, og hvor du skal søge studieadministrationen om forhåndsgodkendelse af fag.

Den officielle ansøgning til partneruniversitetet er normalt at betragte som en formalitet, da vi tilstræber at have forhåndsaftaler med universiteterne om pladserne. De kan dog afvise din ansøgning, hvis du ikke lever op til deres krav om fx sprogkundskaber eller karaktergennemsnit, eller hvis du laver en useriøs ansøgning. Det sker også - heldigvis sjældent - at partneruniversiteter af andre grunde afviser udvekslingsstuderende (fx hvis de mod forventning ikke kan finde egne studerende at sende hertil). Du er med andre ord ikke garanteret den plads, vi måtte indstille dig til, men det er heldigvis sjældent, at du ikke ender med at få den.

Slet: Indstilling til udvekslingspladsRediger: Indstilling til udvekslingsplads

K

Karakterbevis for ophold

I sidste instans er det dit ansvar, at studieadministrationen modtager karakterudskriften (også kaldet transcript) fra udvekslingsopholdet i rette tid. Den fremsendes normalt automatisk uden din indblanding, men indimellem oplever vi, at et partneruniversitet ikke fremsender det som forventet. Tjek derfor gerne selv op på, om den er fremsendt efter afsluttet udvekslingsophold, og kontakt ellers dit udvekslingssted og bed dem tage hånd om problemet. Karaktererne fra dit udvekslingsophold bliver overført til bestået / ikke bestået på dit eksamensbevis fra DMJX, men du vil modtage en kopi af dit transcript.

Sørg for at orientere dig grundigt i reglerne for BA-eksamen, herunder hvornår studieadministrationen her på DMJX skal have dit karakterbevis.

Slet: Karakterbevis for opholdRediger: Karakterbevis for ophold

Kontaktoplysninger

Spørgsmål om udveksling, partneruniversiteter, ansøgningsprocedure, stipendier etc.

Elisabeth Bjarløv

Koordinator for udrejsende studerende

International Afdeling

eb@dmjx.dk

89 440 485

 

 

Spørgsmål om forhåndsgodkendelse af fag, merit, tilmelding til BA-projekt, dispensationer etc.

Studieadministrationen

dmjx@dmjx.dk

Spørgsmål om udlandsstipendie ordningen og SU

Maja Egelund

Studiekoordinator

Studieadministrationen

meg@dmjx.dk

89 440 328

Spørgsmål om karakterudskrifter her fra stedet

Studieadministrationen

karakterudskrift@dmjx.dk

 

 

Slet: KontaktoplysningerRediger: Kontaktoplysninger

M

Medieteori-opgave

Hvis du tager på udveksling på dit 7. semester, skal du i løbet af semestret (altså mens du er på udveksling) lave din medieteoriopgave, som svarer til 5 ECTS-point. Det er dit eget ansvar at tjekke deadlines og vilkår for medieteoriopgaven. Vi anbefaler, at du tjekker op på dette og lægger det ind i din kalender, før du rejser.

Slet: Medieteori-opgaveRediger: Medieteori-opgave

O

Overlap mellem praktik og udveksling

Hvis du søger om udveksling på dit 7. semester, er der en risiko for, at der er semesterstart på det pågældende universitet, før din praktiktid er forbi.

Et eksempel: Du vil på udveksling i forårssemestret på Carleton University i Canada, hvor der er studiestart i januar måned, og dit praktikforløb slutter først med udgangen af januar. Hvad gør du?

Du skal selv sørge for at cleare situationen med dit praktiksted. Måske kan det løses med opsparet ferie eller afspadsering. Bemærk, at praktikstedet på ingen måde er forpligtet til at acceptere et sådant ønske. Vi håber derfor, at du kan lave en fornuftig aftale med dit praktiksted.

Formalia: Hvis du søger et universitet, hvor der er overlap (det skal du selv tjekke, før du søger!), SKAL du cleare det med praktikstedet på forhånd, og det skal fremgå af anbefalingen fra dit praktiksted, at I har lavet en gensidig aftale. På denne måde undgår vi, at praktikstederne tages som gidsler sent i processen, og at vi skal omprioritere jer undervejs.

Ansøgninger, som ikke er tydeligt clearede med praktikstedet, kommer ikke i betragtning.

Slet: Overlap mellem praktik og udvekslingRediger: Overlap mellem praktik og udveksling

S

Semesterprojekt 7. semester

Skal du på udveksling i forårssemestret, risikerer du, at semesterstart i udlandet falder sammen med den mundtlige eksamination af dit 7. semesterprojekt. Det er dit eget ansvar at undersøge, om der er sammenfald. Er det tilfældet, skal du søge studieadministrationen om dispensation til eksamen fra udlandet. Læs mere om reglerne her: http://www.dmjx.dk/studieinfo//RetningslinjerEksamenUdland.pdf . For yderligere oplysninger: Kontakt studieadministrationen.

Slet: Semesterprojekt 7. semesterRediger: Semesterprojekt 7. semester

Stipendier

De beløb, som nævnes under beskrivelsen af det enkelte partneruniversitet, er vejledende. Vi kan ikke på forhånd garantere dig et stipendium. Hvis vi angiver et stipendiebeløb, er det baseret på vores erfaringer og forventninger.

Vi har stipendier til Norden og Europa (via Nordplus og Erasmusprogrammet). Der er desuden stipendier til visse lande udenfor Europa fra Erasmus+ International. I 2019-2022 gælder det til følgende lande: Egypten, Libanon, Israel, Chile og Sydafrika. Stipendierne er skattefri.

Derudover vil vi opfordre dig til selv at søge fonde og legater. Nordeafonden skal fremhæves, da den har en millionpulje, som er målrettet professionsbachelorstuderende, der skal i udlandspraktik eller på udveksling. Tjek selv vilkår og deadlines for ansøgning her: www.nordeafonden.dk . Du kan læse i de tidligere udvekslingsstuderendes evalueringer, hvilke fonde de hver især har søgt og fået penge fra.

Slet: StipendierRediger: Stipendier


Slet: Studieophold på egen håndRediger: Studieophold på egen hånd

SU

Hvis du i øvrigt har ret til SU og har SU-klip tilbage, kan du uden problemer tage din SU med til udlandet.
Læs om SU i udlandet her: http://www.su.dk/udland/studieophold/Sider/default.aspx

Vær særligt opmærksom, hvis du flytter din folkeregisteradresse hjem til din/e forældre mens du er i udlandet.

Ved tvivlstilfælde (eller bare for en sikkerheds skyld) kontakt SU-kontoret: su@dmjx.dk
Slet: SURediger: SU

T

Tidsplan

Bemærk, at du søger næsten ét år i forvejen!

Udveksling i forårssemesteret 2021

Dato

Studerendes tidsplan

15. maj 2020

Udmelding pr mail om pladser og ansøgningsprocedure  til 1. og 2. og 5. og 6. semester om udvekslingsmuligheder på hhv. 3. og 4. og 7. og 8. semester.

 

2.juni kl. 9.00

Frist for aflevering af ansøgninger til international afdeling. Ansøgninger sendes som én samlet pdf til study.aar@dmjx.dk

 

Senest 19. juni

Svar på ansøgning - indstilling til udvekslingspladser

 

primo juli 2020

Frist for accept af tilbudt plads

 

August 2020

Runde 2 for ansøgere, som ikke er blevet tilbudt en plads i første omgang

 

September, oktober, november

Studerende modtager partneruniversiteters ansøgningsskemaer og vejledning om det videre ansøgningsforløb pr mail

 

Oktober, november, december (nærmere besked følger)

Frist for aflevering af ansøgninger til partneruniversitet. Foregår over et stort tidsspænd, da universiteternes deadlines er vidt forskellige. De fleste af jer søger online og står selv for ansøgning/aflevering/submission. Enkelte ansøgninger skal sendes med fragtfirma via DMJX. I får alle særskilt besked om proceduren pr mail.

 

1. november

Frist for ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag hos studieadministrationen

 

 

Udveksling i efterårssemestret 2021

Dato

Studerendes tidsplan

November 2020

Udmelding pr mail om pladser og ansøgningsprocedure  til 1. og 2. og 5. og 6. semester om udvekslingsmuligheder på 3. og 4. og 7. og 8. semester.

 

Primo december 2020

Frist for aflevering af ansøgninger til international afdeling. Ansøgninger sendes som én samlet pdf til study.aar@dmjx.dk

 

Ultimo december

Svar på ansøgning - indstilling til udvekslingspladser

 

primo januar 2021

Frist for accept af tilbudt plads

 

Januar 2021

Runde 2 for ansøgere, som ikke er blevet tilbudt en plads i første omgang

 

Februar, marts, april

Studerende modtager partneruniversiteters ansøgningsskemaer og vejledning om det videre ansøgningsforløb pr mail

 

Marts, april, maj, juni

Frist for aflevering af ansøgninger til partneruniversitet. Foregår over et stort tidsspænd, da universiteternes deadlines er vidt forskellige. De fleste af jer søger online og står selv for ansøgning/aflevering/submission. Enkelte ansøgninger skal sendes med fragtfirma via DMJX. I får alle særskilt besked om proceduren pr mail.

 

1. maj

Frist for ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag hos studieadministrationen

 

Slet: TidsplanRediger: Tidsplan


Slet: UdlandsstipendieordningenRediger: Udlandsstipendieordningen

V

Visum, forsikring og bolig

Det er dit eget ansvar at søge visum, tegne relevante forsikringer og finde et sted at bo. Man er ikke forsikret gennem DMJX. Bemærk at nogle universiteter kræver at man tager deres forsikring. Det er også dit eget ansvar at søge de nødvendige informationer. Kræver dit ophold i udland et visum, anbefaler vi ikke at du køber flybilletter før du har fået dit visum. Vi anbefaler at du installerer ministeriets app "Rejseklar" på din smartphone, du kan læse mere om det her.

Vi beder imidlertid løbende vores udvekslingsstuderende om at komme med tilbagemeldinger - til glæde for kommende udvekslingsstuderende. Erfaringerne har vi samlet i "Partneruniversiteter og partnerpladser", hvor du kan læse mere om visum, forsikring og bolig og meget andet, som måtte være specifikt for det enkelte universitet. 

Senest ændret: fredag den 20. marts 2020, 14:14