ECTS omregning fra universiteter uden for Europa

ECTS omregning og merit fra internationale universiteter

I Europa er studerendes arbejdsbelastning opgjort i ECTS. 60 ECTS svarer til et årsværk. 1 ECTS svarer til 25-30 timers arbejde (inklusive alt: forberedelse, undervisning, eksamen etc.)

Universiteter uden for Europa bruger forskellige systemer til at angive arbejdsbelastning for de enkelte fag. Man bruger fx units, credits, creditpoints og points.

 

DMJX har en liste, der viser omregningen til ECTS på en lang række universiteter. (Se filen "Tidligere godkendte fag").  Hvis det universitet, du ønsker at studere på, ikke findes på listen, skal du selv forsøge at finde frem til omregningsfaktoren og sende dokumentation for denne, når du søger om forhåndsgodkendelse af fag. Ansøgning om forhåndsgodkendelse sendes til uddannelsesadministrationen. Det er uddannelsesadministrationen, der træffer afgørelse om, hvor mange credits/units, der kræves, for at du kan få fuld merit for dit internationale studieophold.

 

Sådan finder du omregningsfaktoren til ECTS:

Find frem til hvor mange credits/units, der kræves for at bestå en fuld bacheloruddannelse på universitetet.

Derefter finder du frem til, hvor mange år uddannelsen er normeret til for en normal fuldtidsstuderende på universitetet.

 

Eksempel:

En fuld bacheloruddannelse = minimum 120 units

Normering for normal fuldtidsstuderende = 4 år

120 units divideret med 4 år = 1 årsværk = 30 units

30 units svarer altså til 60 ECTS

1 unit = 2 ECTS

 

Vær opmærksom på, at mange universiteter opererer med et begreb, der hedder ”minimum course load” for at opnå ”full time status”. ”Minimum course load” svarer normalt ikke til et fuldt semesters arbejdsbelastning (30 ECTS)

Senest ændret: mandag den 25. januar 2016, 14:03