Søgning af legater og fonde er din egen opgave - vi har ingen særlig ekspertise på det område. Men vi kan dog hjælpe dig lidt på vej.

Her er en oversigt over fonde og legater, som de seneste år faktisk har givet penge til studerende her fra stedet. Listen er baseret på tilbagemeldinger fra jer studerende og helt sikkert ikke udtømmende - men et godt sted at starte:

Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond 
Carl Johan Severins mindelegat
Den Fynske Bladfond
Roblon-fonden
Nordea-fonden
Knud Højgaards Fond - kun forår
Dansk Tennis Fond
Børge Schmidts Rejselegat
Den Ingwersenske Fond 
Politikens fond
Journalistforbundet
Ophavsretsfonden

Du kan eventuelt også tjekke denne hjemmeside: http://www.european-funding-guide.eu/

Støttemuligheder, som oplyses på Journalistforbundets hjemmeside: https://journalistforbundet.dk/Om-DJ/DJ-legater/

Søg støtte via KAJ, hvis du laver hovedopgave i udlandet: http://djstud.dk/Studenterorganisationer/KaJ/sog-stotte-hos-KaJ/

Senest ændret: fredag den 31. januar 2020, 10:38