Generelle orlovsregler

Orlov i forbindelse med grunduddannelser:

Orlov kræver altid en begrundet ansøgning, og du kan forvente at blive kontaktet af studievejledningen, når du søger orlov.

Der kan maksimalt søges orlov for et år sammenlagt. Yderligere orlov kræver en dispensation. Orlov kan ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.

Orlov inden studiestart (udsættelse af studiestart) kræver en dispensation med mindre der er tale om barsel eller sygdom eller værnepligt.

Ansøgning behandles af studieadministrationen.

Orlov før bestået 1. årsprøve kræver en dispensation med mindre det handler om barsel eller sygdom. Ansøgning behandles af studieadministrationen.

Orlov efter bestået 1. årsprøve kræver en begrundet ansøgning (hjælp i forhold til vejledning), men bevilges altid op til et år sammenlagt.

Ansøgning behandles af studieadministrationen.

Orlov under praktik kan kun bevilges i forbindelse med, at et kontraktligt forløb er afsluttet og før ny aftale bliver indgået. Ansøgning behandles af studieadministrationen.

Barselsfri/orlov Kan søges når det ønskes. Der gives op til et års barselsfri.
Ansøgning behandles af studieadministrationen.

Sygeorlov kan altid bevilges, men kræver gyldig lægeerklæring. Ansøgning behandles af studieadministrationen.

Bemærk: Hvis du får bevilget orlov, har du krav på en studieplads efter endt orlov, men det kan ikke sikres, at du kan gennemføre uddannelsen efter den studieordning, der var gældende, da du påbegyndte uddannelsen. Studieordningen kan være ændret i orlovsperioden, og selv om der i videst muligt omfang vil være overgangsordninger, kan det ikke sikres for alle forløb i alle perioder.

Du finder mailskabeloner til brug ved ansøgning under det relevante emne; orlov, barselsorlov, sygeorlov.

 

Orlov på fagjournalistuddannelsen:

Orlov kræver en dispensation med mindre det handler om barsel, sygdom eller værnepligt. En begrundet ansøgning vedlagt den nødvendige dokumentation skal sendes til den pågældende kursuskoordinator. Ansøgningen behandles af studieadministrationen.

 

 

Senest ændret: onsdag den 5. april 2017, 14:04