Generelt om meritansøgninger

Hvad er merit?

Ordet merit kan oversættes til "godkendelse af kvalifikationer". Når man får merit på en uddannelsesinstitution betyder det, at ens nuværende uddannelse godskriver et eller flere fag på uddannelsen, fordi man kan dokumentere, at man på en anden uddannelse har læst fag, som kan sidestilles med de(t) fag. Merit betyder med andre ord, at du slipper for at læse samme fag flere gange.
Højskolen har pligt til at give dig merit, hvis du fra en tidligere uddannelse har et fag, der kan give merit. Om det kan give merit, afgøres ud fra en faglig vurdering (se sidste afsnit). I merit-mappen på Studieservice kan du finde eksempler på fag, der automatisk giver merit. Er du i tvivl om, om du kan få merit, er du altid velkommen til at spørge studievejledningen eller simpelthen sende en ansøgning.

Forhåndsmerit er noget lidt andet. Det søger man, når man som led i sin uddannelse skal læse på en anden uddannelsesinstitution. Så man kan bede om, at ens egen uddannelse på forhånd nikker ja til, at faget på den anden uddannelse kan godkendes, dvs. kan give merit for det fag, det skal erstatte på ens egen uddannelse. 

Sådan søger du om merit

Ansøgning om overførsel af merit fra andre uddannelser til uddannelser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kræver altid skriftlig ansøgning. Du skal skrive en ansøgning på mail til sekretariat@dmjx.dk med følgende oplysninger

  • navn og studienummer
  • uddannelse og semester
  • navnet på det fag, du ønsker merit for

og du skal vedhæfte den nødvendige dokumentation for det fag/forløb, du mener, der kan give merit:

  • eksamensbeviser/karakterudskrifter
  • pensumlister/litteraturlister for de beståede fag
  • fagbeskrivelser for de beståede fag
  • evt. andre relevante dokumenter

Hvis dele af ovenstående ikke fremsendes, vil ansøgningen ikke blive behandlet.

Ansøgningen skal være studieadministrationen i hænde senest en måned, før det pågældende fag/forløb begynder.

Forhåndsmerit
Hvis du søger forhåndsmerit i forbindelse med studier på andre uddannelsesinstitutioner, skal du følge retningslinjerne i studieordningen for din uddannelse.

Behandling af ansøgninger
Ansøgninger om merit behandles af studieadministrationen i samarbejde med de relevante faglige undervisere på de respektive uddannelser.

Afslag på merit kan indbringes for Kvalifikationsnævnet. Klagefristen er 4 uger. Klagen skal stiles til Kvalifikationsnævnet, men sendes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole på sekretariat@dmjx.dk

Senest ændret: onsdag den 6. september 2017, 13:55