VK - Fælles fag for alle studieretninger

Her finder du fagbeskrivelserne for de fag på Visuel Kommunikation, der er fælles for alle fire studieretninger:

1. semester: Kreativitet

1. semester: Visualisering

3. semester: Branding og Research

3. semester: Populærkultur og Imagemaking

Tværfagligt forløb - Innovation X