VK - Fælles fag for alle studieretninger

Her finder du fagbeskrivelserne for de fag på Visuel Kommunikation, der er fælles for alle fire studieretninger:

2. semester: Motion Design

2. semester: Visuel retorik og semiotik

2. semester: Creative Maker Space

6. semester: Bachelorforberedende fag og Akademisk skrivning