TV- og Medietilrettelæggelse

Her finder du fagbeskrivelserne for TV- og Medietilrettelæggelse:

2. semester: Tilrettelæggelse

2. semester: Journalistisk metode 2

2. semester: Kreativ metode og ideudvikling

2. semester: Digital visuel storytelling

4. semester: Mediejura

4. semester: Praktikforberedelse

4. semester: Problemorienteret projektarbejde

8. semester: Fremtidsværkstedet