Sådan registrerer du fremmøde!

Sådan registrerer VK fremmøde!

How to self-registrate attendance!

Tak for kaffe

De seneste uger har vores kantine i Aarhus opdaget flere tilfælde, hvor studerende på højskolen har taget kopier af 10-turs-kaffekort og brugt disse kopier til at købe kaffe.

Det er ikke alene dumt og utrolig dårlig stil. Det er reelt også dokumentfalsk i henhold til Straffelovens § 171 og 172, og kan medføre politianmeldelse.Det er også i strid med højskolens ordensregler og kan medføre, at man bliver smidt ud af højskolen.

Vi vil derfor ganske enkelt bede de få personer, der formentlig er tale om, om at holde op med kopieringen, købe deres kaffe på lovlig vis eller nøjes med vand fra vandkøleren. Og understrege at flere tilfælde af kopierede kort vil få (kaffe)bægeret til at flyde over og betyde, at vi må skride til yderligere tiltag.

De bedste hilsner
Lars

    Skip site news

    Site news

    (Ingen nyheder endnu)